‘Gedragsproblemen zijn systeemproblemen, iedereen doet mee ook in de oplossing’’
*
3D: drie ervaren praktijkdeskundigen met een heldere kijk op problemen en oplossingen in het begeleiden van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of met psychische problemen.

3D staat voor diagnostiek, dialoog, doen. In deze aanpak schuilt onze kracht. 3D diagnostiseert niet alleen, maar werkt samen met u aan een concrete oplossing; door medewerkers te scholen en te coachen, door praktisch advies van management tot werkvloer. Op zo’n manier dat cliënt, familie, begeleiders en organisatie, weer perspectief in zorg zien.

3D

Perspectief

Mensen met een verstandelijke beperking hebben recht op een volwaardig leven; een leven met dezelfde kansen als ieder ander.

Die kansen worden kleiner als hun ontwikkeling wordt belemmerd door:

  • hechtingsproblematiek
  • sensorische integratieproblematiek
  • autisme
  • specifieke syndromen
  • bijkomende handicaps
  • psychiatrische problematiek

Het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek is niet altijd even gemakkelijk te begrijpen. Hulpverleners zien hun negatieve signalen vaak als het verkeerde gedrag op het verkeerde moment. Gedragsproblemen, moeilijk verstaanbaar gedrag zijn dan woorden die gebruikt worden.

3D biedt ondersteuning om een betere kwaliteit van bestaan te realiseren voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. 3D biedt cliënten, ouders en organisaties nieuw perspectief.